Line producer thì làm gì?

Chào các anh chị và các bạn, tiếp nối chủ đề về sản xuất, hôm nay xin được chia sẻ về công việc của line producer qua hiểu biết còn hạn hẹp của mình. Nếu bạn đọc thấy còn nhiều thiếu sót, xin mạnh dạn bổ sung để mình được biết thêm.

Về tổng thể, line producer và production manager có trách nhiệm tương đối giống nhau. Họ là những người tham gia vào dự án từ quá trình tiền kì và chịu trách nhiệm về cơ bản là ở các khía cạnh/công việc sau:

  • Chuẩn bị ngân sách và lịch sản xuất sơ bộ.
  • Chuẩn bị và điều phối ngân sách.
  • Thuê các thành phần đoàn.
  • Giám sát tìm kiếm và khảo sát tất cả các địa điểm và bối cảnh, hoàn thành các thoả thuận kinh doanh.
  • Hỗ trợ chuẩn bị sản xuất để đảm bảo hiệu quả của việc sản xuất tiếp tục.
  • Giám sát sản xuất hàng ngày và việc hoàn thành báo cáo sản xuất cho mỗi ngày quay, cho thấy công việc được bao quát và tình trạng của sản xuất như thế nào, đồng thời sắp xếp để phân phối báo cáo đó phù hợp với yêu cầu của công ty sản xuất.
  • Phối hợp sắp xếp việc vận chuyển và nhà ở của diễn viên, thành viên đoàn.
  • Giám sát việc đảm bảo các giấy phép và đàm phán cho các địa điểm, nhân sự.
  • Duy trì liên lạc với chính quyền địa phương về các địa điểm và hoạt động của công ty.

Dù phần lớn công việc của một line producer hay quản lý sản xuất (Production manager) nằm trong các gạch trên nhưng để hoàn thành tốt được thì họ cần phải hoạt động như một người khắc phục sự cố và người giải quyết vấn đề, có khả năng lường trước các vấn đề trước khi chúng xảy ra. Đồng thời, họ cũng phải là những người đàm phán giỏi, nắm rõ quy trình sản xuất, có nhiều kĩ năng tốt vì họ phải thường xuyên làm việc với diễn viên, các thành viên đoàn, các nhà cung cấp, các đại lý và quản lý … cùng với giấy tờ, báo cáo và các thoả thuận, hợp đồng đi kèm.

Bài chia sẻ của Tuan Do trong group Filmmakers in Vietnam.