Browsing Category

Camera

Video 101: Motion Blur

Motion blur (iFilmmaking) Tạm dừng bất kỳ một đoạn nào trong một bộ phim có chứa chuyển động trong khung hình

Video 101: Film Grain

Film stocks/Film grain (iFilmmaking) Film stock là thuật ngữ dùng để chỉ những cuộn phim nhựa chưa quay. Khi đã

Video 101: Exposure

Exposure là gì? (iFilmmaking) Trong quay phim (và chụp ảnh), Exposure là thuật ngữ dùng để chỉ một lượng ánh