Browsing Category

Quay

Video 101: Exposure

Exposure là gì? (iFilmmaking) Trong quay phim (và chụp ảnh), Exposure là thuật ngữ dùng để chỉ một lượng ánh